Quen somos

O centro ocupacional e un equipamento especializado de estancia diurna destinado a proporcionar atención integral ás persoas con discpacedade con necesidades de apoio límite e intermitente que polas súas características necesitan unha atención persoal para potenciar hábitos da vida diaria, así como actividades capacitadoras e terapéuticas de formación ocupacional e de desenvolvemento de habilidades persoais e sociais.

Servizo a usuarios

Transporte porta a porta

Adecuación ás necesidades dos pasaxeiros/as. a dispepsión poboacional e ao envellecemento das súas famillas fai imprescindible que o transporte se achegue a dada un dos seus domicilios para due os usuarios/as asistan ao centro.

Comedor

Menús e as dietas adecuadas ás necesidades nutricionais de cada usuario, e adaptándose as circunstancias vitais: envellecemento, aparición de enfermidades crónicas ou curables, así como a tratar de “paliar” os efectos dos hábitos nutricionais familiares, o sedentarismo, etc.

Obradoiros

Trabállanse hábitos de autonomía persoal social e laboral, levando a cabo o programa de actividades dentro do modelo de atención centrado na persoa. As actividades a desenvolver nesta área teñen por finalidade adestrar e formar as persoas usuarias en actividades ocupacionais e, en función da súa capacidade, en actividades de carácter pre-laboral que lle capaciten para o acceso a un posto de traballo.

Programa de habilidades adaptativas

Paralelo ao desenrolo das actividades de formación, trabállase esta área para lograr unha maior habilitación persoal e unha maior adaptación á comunidade, contribuíndo a unha mellora da relación da persoa co entorno físico e social.

Equipo humano

O noso centro conta cun grande equipo humano sempre pendente de dar o mellor servizo

Coidadores

Técnicos

Atención directa

Servizo a clientes

Produtos

As actividades ocupacionais cobran sentido grazas a todas as entidades, tanto públicas coma privadas (empresas e particulares) que coñecen os nosos obradoiros e nos encargan a elaboración de traballos

Se desexa recibir máis información

© Aviso Legal. Todos os dereitos reservados.