Equipo humano

O equipo técnico interdisciplinar do centro traballa por e para a consecución dun obxectivo común, aportando cada un dos seus coñecementos teórico prácticos da súa profesión. Cada profesional colabora desde a súa disciplina co resto de profesionais especializados responsables na toma de decisións sobre os programas individuais de intervención. Está formado por:

 • A dirección
 • Técnicos: psicóloga, audición e linguaxe
 • Atención directa:
  • profesor de taller de serigrafía
  • profesor de taller de carpintaría
  • profesor de talle de xardinaría
  • coidador
  • monitor deportivo
 • Servizos xerais: persoal limpeza

O persoal do centro e a clave do bo funcionamento a través dunhas positivas relacións humanas.

Se desexa recibir máis información

© Aviso Legal. Todos os dereitos reservados.